Uczelnia Liderów
Uczelnia Liderów
 • Zapraszamy do XII edycji Konkursu (2022)

  Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń do XII edycji Konkursu „Uczelnia Liderów„. Do zdobycia Certyfikat dla liderów rynku szkolnictwa wyższego.
 • Promujemy
  najlepsze uczelnie!


  Zapoznaj się z galerią zdjęć z uroczystości wręczenia certyfikatów
 • Poznaj korzyści z udziału Konkursie

  Uzyskanie jednego z najbardziej prestiżowych certyfikatów akredytacyjnych w Polsce przynosi uczelniom rozmaite korzyści wizerunkowe i merytoryczne.
 • Laureaci o Programie!

  Poznaj opinie wyróżnionych uczelni na temat „Uczelni Liderów”

Co oceniamy?

W Programie „Uczelnia Liderów” oceniamy w szczególności:

-kształt oferty edukacyjnej uczelni / jednostki uczelni oraz to, czy jednostka prowadzi studia w taki sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, komunikatywności, pewności siebie oraz innych cech przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie,

-wdrożone w uczelni lub jej jednostce organizacyjnej rozwiązania mające na celu kształtowanie u studentów kreatywności, pomysłowości i postaw pro-innowacyjnych;

-proponowane przez uczelnię lub jej jednostkę organizacyjną rozwiązania dydaktyczne zapewniające edukację praktyczną studentów;

-formy i zakres współpracy uczelni z przedsiębiorcami i innymi podmiotami otoczenia zewnętrznego;

-wprowadzone w uczelni lub jej jednostce organizacyjnej rozwiązania w zakresie zapewniania jakości kształcenia;

-działalność akademickiego biura karier,

-opinie na temat uczelni formułowane przez studentów, absolwentów i pracodawców.