Program Certyfikacji Szkół
Nowa edycja

Co oceniamy?

W Programie „Uczelnia Liderów” oceniamy w szczególności:

-kształt oferty edukacyjnej uczelni / jednostki uczelni oraz to, czy jednostka prowadzi studia w taki sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, komunikatywności, pewności siebie oraz innych cech przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie,

-wdrożone w uczelni lub jej jednostce organizacyjnej rozwiązania mające na celu kształtowanie u studentów kreatywności, pomysłowości i postaw pro-innowacyjnych;

-proponowane przez uczelnię lub jej jednostkę organizacyjną rozwiązania dydaktyczne zapewniające edukację praktyczną studentów;

-formy i zakres współpracy uczelni z przedsiębiorcami i innymi podmiotami otoczenia zewnętrznego;

-wprowadzone w uczelni lub jej jednostce organizacyjnej rozwiązania w zakresie zapewniania jakości kształcenia;

-działalność akademickiego biura karier,

-opinie na temat uczelni formułowane przez studentów, absolwentów i pracodawców.
 

Uczelnia Liderów
Biuro Fundacji:
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
ul. Warszawska 1/9
41-200 Sosnowiec
Kontakt z Fundacją:
tel. kom. +48 607-035-169
tel. +48 32 747-26-03
e-mail: lider@fundacja-edukacja.org.pl