Uczelnia Liderów
Uczelnia Liderów
 • Trwa XI edycja Konkursu (2021)

  Zapraszamy do udziału w XI edycji „Uczelni Liderów”. Zachęcamy do rywalizacji o certyfikat dla liderów rynku szkolnictwa wyższego.
 • Promujemy
  najlepsze uczelnie!


  Zapoznaj się z galerią zdjęć z uroczystości wręczenia certyfikatów
 • Poznaj nagrodzone uczelnie 2020!

  Prezentujemy laureatów 10., jubileuszowej edycji Programu „Uczelnia Liderów”. Zapoznaj się z listą uczelni wyróżnionych naszym certyfikatem.
 • Laureaci o Programie!

  Poznaj opinie wyróżnionych uczelni na temat „Uczelni Liderów”

XI Edycja Konkursu

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, wraz z Agencją PRC, serdecznie zapraszają do udziału w XI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „UCZELNIA LIDERÓW 2021”. O Certyfikat i Znak Jakości "Uczelnia Liderów" mogą aplikować zarówno uczelnie, jak również - samodzielnie - ich jednostki organizacyjne (np. wydziały, instytuty, katedry). Certyfikat może więc być przyznany całej uczelni, ale także poszczególnym jednostkom uczelni, które - zgodnie z Regulaminem naszego Konkursu - posiadają samodzielność w zakresie poddania się procedurze certyfikacji. Naszym wyróżnieniem uhonorujemy najlepsze polskie uczelnie i ich jednostki, kształcące absolwentów wyposażonych w kompetencje liderskie i umiejętności przydatne na rynku pracy. Oceny aplikacji konkursowych dokona Komisja Certyfikacyjna, w której zasiadają naukowcy zajmujący się problematyką zarządzania i jakości kształcenia, zatrudnieni m.in. na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie i innych uczelniach. 

ZGŁOSZENIA W XI EDYCJI KONKURSU PRZYJMUJEMY W TERMINIE DO 14 MAJA 2021 ROKU (PIĄTEK)

W konkursie "Uczelnia Liderów" już po raz jedenasty Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem prof. Dariusza Rotta, wyróżni najlepsze polskie uczelnie, a także ich jednostki organizacyjne, kształcące LIDERÓW SPOŁECZNYCH - absolwentów wyposażonych w umiejętności i kompetencje liderskie, przywódcze, menedżerskie. Państwa uczelnia / wydział zasługuje na certyfikat, jeśli prowadzi studia w taki sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, komunikatywności, pewności siebie oraz innych cech przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. W ramach Programu „Uczelnia Liderów” akredytujemy szkoły wyższe i ich podstawowe jednostki organizacyjne (wydziały, kolegia), które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy.
 
Certyfikat „Uczelnia Liderów” otrzymało dotychczas kilkadziesiąt znakomitych polskich szkół wyższych i ich jednostek, w tym m.in. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Śląska, Wydział Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Civitas, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i wiele innych. Warto dołączyć do prestiżowego klubu Uczelni Liderów, który konsekwentnie tworzymy od 2011 roku, kiedy to odbyła się pierwsza edycja programu certyfikacyjnego Fundacji.
 
W Programie „Uczelnia Liderów” mogą wziąć udział uczelnie wszystkich typów: publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, uczelnie niepubliczne oraz jednostki organizacyjne uczelni, np. wydziały, instytuty, kolegia, katedry.
                                  
Certyfikat „Uczelnia Liderów” uzyskują uczelnie i jednostki nowoczesne, innowacyjne, patrzące w przyszłość, ukierunkowane na rozwój, wprowadzające na rynek pracy kreatywnych LIDERÓW ZMIANY SPOŁECZNEJ. Certyfikat to prestiż, promocja, zaufanie u kandydatów na studia, marka solidnej instytucji akademickiej, wiarygodność w oczach studentów, pracowników i partnerów, świadectwo nowoczesności, potencjału, innowacyjności, orientacji na rozwój.

Uczelnie uczestniczące w naszym Konkursie oceniane są zarówno na podstawie informacji przedstawionych w ankietach samooceny (zgłoszeniach konkursowych), jak i w oparciu o dane i informacje, które członkowie Komisji Certyfikacyjnej pozyskują we własnym zakresie, w tym ze źródeł niezależnych od uczelni, np. z systemu POLON, raportów Zespołów Oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej, analizy uchwał podjętych przez Prezydium PKA w postępowaniu opiniodawczym dotyczącym utworzenia uczelni oraz pozwolenia na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu, analizy rozwiązań i procedur przyjętych przez uczelnie, a odnoszących się do zagadnień jakości kształcenia, wskazywanych w aktach prawa wewnętrznego publikowanych w BIP uczelni, informacji środowiskowych, rankingów szkół wyższych i innych materiałów.   

Dodatowe informacje i materiały:

Zgłoszenie Konkursowe, wraz z ankietą - KLIKNIJ

Regulamin Konkursu - POBIERZ


Kontakt z nami:

+48 32 747-26-03
kom. +48 607-035-169
biuro@fundacja-edukacja.org.pl
prbiuro@prokonto.pl