Uczelnia Liderów
Uczelnia Liderów
 • Trwa XI edycja Konkursu (2021)

  Zapraszamy do udziału w XI edycji „Uczelni Liderów”. Zachęcamy do rywalizacji o certyfikat dla liderów rynku szkolnictwa wyższego.
 • Promujemy
  najlepsze uczelnie!


  Zapoznaj się z galerią zdjęć z uroczystości wręczenia certyfikatów
 • Poznaj nagrodzone uczelnie 2020!

  Prezentujemy laureatów 10., jubileuszowej edycji Programu „Uczelnia Liderów”. Zapoznaj się z listą uczelni wyróżnionych naszym certyfikatem.
 • Laureaci o Programie!

  Poznaj opinie wyróżnionych uczelni na temat „Uczelni Liderów”

Wyróżnienia Specjalne

Wyróżnienia „Primus”
 
Wyróżnienia przyznawane uczelniom, które w danej edycji Programu uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych.
 
Politechnika Śląska   
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona  w Legnicy  
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu  
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu   
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku  
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie  
 
Wyróżnienia „Aurea Praxis”
 
Wyróżnienia dla rektorów uczelni wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.
 
Dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw., JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu  
 
Prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu  
 
Dr Marcin Pawęska, JM Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu  
 
Dr Wergiliusz Gołąbek, JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  
 
Dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof UwB, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku  
 
Dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ,  Dziekan Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej  


 
Wyróżnienia „Najwyższa Jakość Studiów”
 
Wyróżnienia otrzymają szkoły wyższe, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej.
 
Akademia Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie  
 
Akademia Polonijna w Częstochowie  
 
Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
 
Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego  
 
Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych  
 
 
Wyróżnienia Specjalne Zarządu Fundacji
 
Wyróżnienie specjalne przyznane uczelniom, które wykazały największy progres w dziedzinie rozwoju edukacji praktycznej studentów i współpracy z otoczeniem społecznym od poprzedniego postępowania certyfikacyjnego

 
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia   
 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi  
 
 
Wyróżnienie Specjalne „Lider Współpracy Międzynarodowej”
 
Wyróżnienie specjalne przyznane uczelniom, które wykazują najwyższą aktywność w zakresie kształcenia międzynarodowego i współpracy z uczelniami zagranicznymi
 
Społeczna Akademia Nauk