Program Certyfikacji Szkół
Nowa edycja

Korzyści z udziału

-Uczelnie lub ich jednostki organizacyjne (np. wydziały) otrzymują prestiżowy, przyznany przez komisję naukowców, certyfikat potwierdzający ich osiągnięcia i potencjał w zakresie kształcenia liderów dla rynku pracy;

-Uczelnie lub ich jednostki organizacyjne (np. wydziały) mogą zdobyć prestiżowe wyróżnienia nadzwyczajne, w tym Nagrody za wysoką jakość kształcenia, współpracę z absolwentami oraz za działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego;

-Uczelnie mogą wykorzystać informację o pozytywnym wyniku Programu i przyznany certyfikat w swojej działalności promocyjnej;

-Uczelnie poddają się niezależnej ocenie ze strony ekspertów zewnętrznych, która pozwala uzyskać informację zwrotną na temat jakości zarządzania szkołą wyższą oraz pomaga podnosić efektywność działań uczelni w obszarze dydaktyki i współpracy z otoczeniem;

-Przedstawiciele uczelni wyróżnionych certyfikatem mogą zaprezentować swoje osiągnięcia i sukcesy podczas uroczystej gali wręczenia Certyfikatów. Podczas Gali uczelnie mają możliwość zapoznania się z przykładami „dobrych praktyk” w innych, akredytowanych szkołach wyższych;

-Organizatorzy Programu zapewniają nagrodzonym uczelniom działania promocyjne związane z popularyzacją ich sukcesu w postaci pozytywnego wyniku procedury certyfikacyjnej;

-Uczelnie wyróżnione certyfikatem mogą uczestniczyć – na preferencyjnych warunkach – w projektach konferencyjnych, szkoleniowych i projakościowych realizowanych przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 

Uczelnia Liderów
Biuro Fundacji:
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
ul. Warszawska 1/9
41-200 Sosnowiec
Kontakt z Fundacją:
tel. kom. +48 607-035-169
tel. +48 32 747-26-03
e-mail: lider@fundacja-edukacja.org.pl