Uczelnia Liderów
Uczelnia Liderów
 • Zapraszamy do XII edycji Konkursu (2022)

  Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń do XII edycji Konkursu „Uczelnia Liderów„. Do zdobycia Certyfikat dla liderów rynku szkolnictwa wyższego.
 • Promujemy
  najlepsze uczelnie!


  Zapoznaj się z galerią zdjęć z uroczystości wręczenia certyfikatów
 • Poznaj korzyści z udziału Konkursie

  Uzyskanie jednego z najbardziej prestiżowych certyfikatów akredytacyjnych w Polsce przynosi uczelniom rozmaite korzyści wizerunkowe i merytoryczne.
 • Laureaci o Programie!

  Poznaj opinie wyróżnionych uczelni na temat „Uczelni Liderów”

Korzyści z udziału

-Uczelnie lub ich jednostki organizacyjne (np. wydziały) otrzymują prestiżowy, przyznany przez komisję naukowców, certyfikat potwierdzający ich osiągnięcia i potencjał w zakresie kształcenia liderów dla rynku pracy;

-Uczelnie lub ich jednostki organizacyjne (np. wydziały) mogą zdobyć prestiżowe wyróżnienia nadzwyczajne, w tym Nagrody za wysoką jakość kształcenia, współpracę z absolwentami oraz za działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego;

-Uczelnie mogą wykorzystać informację o pozytywnym wyniku Programu i przyznany certyfikat w swojej działalności promocyjnej;

-Uczelnie poddają się niezależnej ocenie ze strony ekspertów zewnętrznych, która pozwala uzyskać informację zwrotną na temat jakości zarządzania szkołą wyższą oraz pomaga podnosić efektywność działań uczelni w obszarze dydaktyki i współpracy z otoczeniem;

-Przedstawiciele uczelni wyróżnionych certyfikatem mogą zaprezentować swoje osiągnięcia i sukcesy podczas uroczystej gali wręczenia Certyfikatów. Podczas Gali uczelnie mają możliwość zapoznania się z przykładami „dobrych praktyk” w innych, akredytowanych szkołach wyższych;

-Organizatorzy Programu zapewniają nagrodzonym uczelniom działania promocyjne związane z popularyzacją ich sukcesu w postaci pozytywnego wyniku procedury certyfikacyjnej;

-Uczelnie wyróżnione certyfikatem mogą uczestniczyć – na preferencyjnych warunkach – w projektach konferencyjnych, szkoleniowych i projakościowych realizowanych przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.