Program Certyfikacji Szkół
Nowa edycja

Relacja z Gali

29 czerwca 2020 roku w zabytkowym, industrialnym Patio Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyła się jubileuszowa, X Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. W trakcie uroczystości Certyfikaty i Dyplomy potwierdzające nadanie Znaku Jakości Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego odebrało blisko 30 rektorów, dziekanów i innych menedżerów nauki, reprezentujących uczelnie z całej Polski. W tym roku, z okazji 10 rocznicy uruchomienia Programu „Uczelnia Liderów” Fundacja przyznała również wyróżnienia dodatkowe „Akademickie Oscary”, które trafiły do wybranych uczelni najwyżej ocenionych w dotychczasowych edycjach Konkursu „Uczelnia Liderów”. 
 
Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich podstawowych jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. W ramach Programu „Uczelnia Liderów” Fundacja akredytuje szkoły wyższe i ich jednostki organizacyjne (wydziały, kolegia), które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy. W ramach bieżącej edycji Konkursu Certyfikaty Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego otrzymały tak znakomite jednostki jak m.in. Politechnika Śląska, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi czy Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 
 
Galę Finałowa Konkursu „Uczelnia Liderów” otworzyła krótka prezentacja idei certyfikacji, którą omówił prowadzący uroczystość prof. ucz dr hab. Michał Kaczmarczyk, ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Następnie głos zabrał prof. AHE dr Makary Stasiak, prezydent Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, oficjalnie witając gości w murach Akademii. W dalszej części uroczystości przemawiali Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji oraz prof. Dariusz Rott, przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej. Podzielili się oni z uczestnikami Gali swoimi spostrzeżeniami na temat uczelni wyróżnionych w tegorocznej edycji Konkursu oraz uwagami dotyczącymi roli innowacyjnego kształcenia w szkolnictwie wyższym.
 
-Epidemia koronawirusa uświadomiła nam, że świat który znamy może w jednej chwili przeistoczyć się nie do poznania. I że w tym nowym świecie musimy umieć się odnaleźć, dostosować do nowych warunków pod względem gospodarczym, kulturowym, społecznym. Tak jak uczelnie musiały nauczyć się kształcenia w inny sposób, tak i absolwenci uczelni musieli nauczyć się radzić sobie z pracą, z prowadzeniem biznesów - pod presją turbulentnej zmiany: z wykorzystaniem nowych modeli gospodarczych, nowych metod zarządzania, sprzedaży, marketingu, z wykorzystaniem nowych źródeł finansowania. Pandemia pokazała, jak cenna jest umiejętność elastycznego reagowania na zmiany w otoczeniu. Jak ważna jest zdolność do bycia liderem zmiany, jak ważne są umiejętności zarządzania dynamicznego, postawy kreatywne, innowacyjne, twórcze, przedsiębiorcze. Dziś chyba nikt nie ma wątpliwości, że elementem misji uczelni XXI wieku musi być takie kształcenie studentów, by te umiejętności i kompetencje w nich kształtować – mówiła w trakcie swojego krótkiego wykładu Grażyna Kaczmarczyk, prezes Fundacji.
 
Najważniejszym elementem uroczystości było wręczenie certyfikatów „Uczelnia Liderów 2020” oraz wyróżnień nadzwyczajnych przyznanych m.in. za wysoką jakość studiów, nowatorskie działania w dziedzinie budowania kooperacji uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz najwyższą liczbę punktów rankingowych uzyskanych w tegorocznej edycji Konkursu. Reprezentanci nagrodzonych uczelni – oprócz pamiątkowych certyfikatów – otrzymali również dokumenty zawierające uzasadnienie przyznania wyróżnień, sporządzone na podstawie opinii ekspertów, zasiadających w Komisji Certyfikacyjnej.  
 
-Uczelniom wyróżnionym w Konkursie trzeba oddać wielki szacunek za to, jak uczą kreatywność, w jaki sposób kształtują postawy innowacyjne, przedsiębiorcze, krytyczne wobec rzeczywistości. Za to, jak modelują osobowości, charaktery i temperamenty młodych ludzi, jak radzą sobie z zaszczepianiem w osobowościach studentów zdolności do elastycznego reagowania na zjawiska, procesy i trendy wokół nich. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” nabierają dziś zupełnie nowego znaczenia – są potwierdzeniem cywilizacyjnej roli wyróżnionych szkół wyższych i ich wybitnej skuteczności w wypełnianiu zadań, jakie przed nauką i dydaktyką akademicką stawia współczesny świat. Tak jak nasi laureaci są liderami w kształceniu liderów zmiany społecznej, tak ich absolwenci stają się kapitałem, bez którego współczesny, płynny świat nie przetrwa. Tego sukcesu gratuluję certyfikowanym uczelniom. Jak zawsze czuję się zaszczycona, mogąc wręczyć certyfikaty „Uczelnia Liderów” znakomitym, najlepszym polskim szkołom wyższym – mówiła Grażyna Kaczmarczyk, dokonując aktu wręczenia przyznanych Znaków Jakości.
 
Tegoroczna edycja Gali Konkursu „Uczelnia Liderów”, dzięki uprzejmości władz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, mogła odbyć się w zabytkowych wnętrzach łódzkiej uczelni, które są symbolem industrialnej przeszłości miasta. Historia budynków przy ul. Rewolucji 1905 r. zaczyna się w 1883 roku, kiedy to Ferdynand Goldner – niemiecki fabrykant i przedsiębiorca założył przędzalnię, a w 1896 wybudował tkalnię mechaniczną i farbiarnię. Dziś budynek dawnych zakładów przemysłowych Goldnera stanowi centrum nowoczesnego ośrodka akademickiego, symbolizując połączenie tradycji z nowoczesnością. Sercem i wizytówką Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej jest Patio – ogromny wewnętrzny dziedziniec, powstały niemalże z niczego. Jeszcze w 2000 roku w tym miejscu poniewierały się śmieci i rosły krzaki. Rok później w nowym Patio po raz pierwszy zabrzmiało Gaudeamus igitur, odśpiewane w trakcie inauguracji roku akademickiego. Tutaj odbywają się też najważniejsze dla życia Uczelni uroczystości oraz imprezy studenckie. Patio to centrum integracji, spotkań studentów z ludźmi ze świta polityki, kultury i biznesu. W tym roku do listy ważnych wydarzeń, mających miejsce w Patio AHE, mogliśmy dopisać Galę Finałową X edycji Konkursu „Uczelnia Liderów”.
 
Poniedziałkowej uroczystości wręczenia Certyfikatów „Uczelnia Liderów” towarzyszył koncert Macieja Zadykowicza - wokalisty, instrumentalisty, autora tekstów, twórcy autorskiego projektu muzycznego „Cały na Czarno”, w ramach którego kilka dni temu artysta wydał swój debiutancki album zatytułowany „Kosmoz”. Poza twórczością solową Maciej Zadykowicz jest również frontmanem znanego zespołu Manchester.
 
Po Gali Goście Fundacji zaproszeni zostali na uroczysty bankiet, który przygotowała Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, wraz z firmą SILVER CATERING.
 
 
Więcej informacji:

Lista Laureatów 2020 - kliknij!

Lista Wyróżnień Nadzwyczajnych 2020 - kliknij!

Fotoreportaż z Gali Finałowej 2020! - kliknij!


 

Uczelnia Liderów
Biuro Fundacji:
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
ul. Warszawska 1/9
41-200 Sosnowiec
Kontakt z Fundacją:
tel. kom. +48 607-035-169
tel. +48 32 747-26-03
e-mail: lider@fundacja-edukacja.org.pl