Program Certyfikacji Szkół
Nowa edycja

GALA

"Lider staje się wielkim, nie dlatego, że ma moc, ale dlatego, że potrafi dawać moc innym" – tymi słowami Johna Maxwella, australijskiego pisarza, laureata Literackiej Nagrody Nobla w 2003 rozpoczęliśmy Galę Finałową 13. edycji Konkursu „Uczelnia Liderów”. 6 lipca br. trzynastka okazała się szczęśliwa dla Rektorów i Dziekanów reprezentujących szkoły wyższe z całej Polski, którzy w Warszawie odebrali Certyfikaty Akredytacyjne przyznawane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC.
 
Na naszej uroczystości certyfikaty wręczono tym, którzy są liderami, i którzy kreują liderów: w edukacji wyższej, działalności społecznej, aktywności zawodowej realizowanej po ukończeniu studiów. Tym, którzy mają moc dzielenia się wiedzą, pasją, kompetencjami, zarażania ludzi ideami, wartościami, marzeniami, duchem przedsiębiorczości.
 
-W Programie „Uczelnia Liderów” wyróżniamy liderów rynku szkolnictwa wyższego, którzy kreują przyszłość tego rynku, jak i przyszłość swoich absolwentów dzięki współpracy z gospodarką, z otoczeniem społecznym, dzięki otwartości na oczekiwania i priorytety rynku pracy – mówi Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji.
 
Zgodnie z Regulaminem Konkursu certyfikujemy szkoły wyższe oraz ich jednostki organizacyjne, wyróżniające się na rynku działaniami zorientowanymi na kształcenie liderów społecznych, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie postaw demokratycznych i partycypacyjnych oraz efektywną edukację praktyczną studentów.
 
Certyfikaty „Uczelnia Liderów” przyznajemy od 2011 roku instytucjom akademickim podejmującym wysiłki, by kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, otwartych na zmiany, przygotowanych do efektywnego realizowania własnych celów zawodowych w warunkach gospodarki wiedzy. Wyniki naszego programu i lista Laureatów tytułu „Uczelnia Liderów” to zarówno ważna informacja dla maturzystów wybierających miejsce dalszego kształcenia, jak i źródło wiedzy o polskim rynku szkolnictwa wyższego i innowacyjnych działaniach najlepszych polskich uczelni.
 
Uroczystość rozstrzygnięcia 13. edycji Konkursu odbyła się 6 lipca w Warszawie.  W jej trakcie podsumowaliśmy wyniki pracy Komisji Certyfikacyjnej, ogłosiliśmy laureatów przyznanych w tym roku Wyróżnień Nadzwyczajnych, podzieliliśmy się refleksjami na temat roli współpracy nauki i biznesu.
 
-Jak zawsze gratuluję Państwu znakomitych osiągnięć i kreatywności w kształceniu, często wbrew rozmaitym przeciwnościom i wyzwaniom, przed którymi stają polskie uczelnie – mówił do Laureatów prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego, reprezentujący Komisję Certyfikacyjną. W trakcie Gali Laureaci otrzymali recenzje zawierające wnioski z oceny przeprowadzonej w toku certyfikacji. Część z nich odebrała także Nagrody Nadzwyczajne przyznane m.in. za najwyższy wynik punktowy oraz za wdrożenie najbardziej innowacyjnych rozwiązań służących budowaniu kultury jakości kształcenia.
 
Gala połączona była z koncertem muzyki operowej i bankietem wydanym na cześć Laureatów.

 

Uczelnia Liderów
Biuro Fundacji:
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
ul. Warszawska 1/9
41-200 Sosnowiec
Kontakt z Fundacją:
tel. kom. +48 607-035-169
tel. +48 32 747-26-03
e-mail: lider@fundacja-edukacja.org.pl