Uczelnia Liderów
Uczelnia Liderów
 • Zapraszamy do XII edycji Konkursu (2022)

  Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń do XII edycji Konkursu „Uczelnia Liderów„. Do zdobycia Certyfikat dla liderów rynku szkolnictwa wyższego.
 • Promujemy
  najlepsze uczelnie!


  Zapoznaj się z galerią zdjęć z uroczystości wręczenia certyfikatów
 • Poznaj korzyści z udziału Konkursie

  Uzyskanie jednego z najbardziej prestiżowych certyfikatów akredytacyjnych w Polsce przynosi uczelniom rozmaite korzyści wizerunkowe i merytoryczne.
 • Laureaci o Programie!

  Poznaj opinie wyróżnionych uczelni na temat „Uczelni Liderów”

GALA 2022

Rektorzy, dziekani, kanclerze, przedstawiciele kierownictwa katedr i instytutów uczelni z całej Polski wzięli udział w uroczystej Gali Finałowej 12. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, która odbyła się w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” w Warszawie. Goście Gali odebrali, w imieniu swoich jednostek akademickich, certyfikaty akredytacyjne nadane za kształcenie ukierunkowane na rozwój umiejętności liderskich absolwentów i współpracę uczelni z pracodawcami.
 
-W Programie „Uczelnia Liderów” wyróżniamy liderów rynku szkolnictwa wyższego, którzy kreują przyszłość tego rynku, jak i przyszłość swoich absolwentów - dzięki współpracy z gospodarką, z otoczeniem społecznym, dzięki otwartości na oczekiwania i priorytety rynku pracy – mówi Grażyna Kaczmarzyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która jest współorganizatorem Programu. -Jesteśmy w przededniu ogłoszenia wyników ewaluacji działalności naukowej, której dokona Minister Edukacji i Nauki. Jednym z najistotniejszych kryteriów ewaluacji jest wpływ nauki na gospodarkę, znaczenie kooperacji uczelni z otoczeniem dla rozwoju społecznego.  To pokazuje jak istotna jest sfera działalności uczelni, której przyglądamy się w Programie „Uczelnia Liderów” – dodaje.
 
W konkursie, organizowanym wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC akredytowane są szkoły wyższe oraz ich jednostki organizacyjne, wyróżniające się na rynku działaniami zorientowanymi na kształcenie liderów społecznych, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie postaw demokratycznych i partycypacyjnych oraz efektywną edukację praktyczną studentów. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” przyznajemy od 2011 roku instytucjom akademickim podejmującym wysiłki, by kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, otwartych na zmiany, przygotowanych do efektywnego realizowania własnych celów zawodowych w warunkach gospodarki wiedzy. Wyniki naszego programu i lista Laureatów tytułu „Uczelnia Liderów” to zarówno ważna informacja dla maturzystów wybierających miejsce dalszego kształcenia, jak i źródło wiedzy o polskim rynku szkolnictwa wyższego, innowacyjnych działaniach najlepszych polskich uczelni i ich osiągnięciach.
 
Certyfikaty „Uczelnia Liderów” były dotychczas wręczane podczas uroczystych gal w dostojnych murach Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Pałacu Lubomirskich w Warszawie oraz Hotelu Sheraton Grand. Tym razem finał konkursu odbył się w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat”. Dawny Dom Partii, zwany polskim Białym Domem, to budynek z bogatą przeszłością, który stanowi jedną z pereł warszawskiej architektury modernistycznej. Położony w ścisłym centrum Stolicy, u zbiegu ulicy Nowy Świat i Alei Jerozolimskich biały, stylowy gmach został wpisany na listę zabytków. W okresie PRL mieścił się tu Komitet Centralny PZPR, a po przemianach ustrojowych - Giełda Papierów Wartościowych, ministerstwa i agencje rządowe. W gmachu „Nowy Świat” kręcono wiele głośnych polskich filmów poświęconych epoce PRL, a w gabinetach „Domu Partii” urzędowali m.in. Edward Gierek i Wojciech Jaruzelski.
 
-W tym gmachu w okresie PRL przygotowywano ustawę kagańcową odbierającą autonomię uczelniom wyższym. Po przełomie ustrojowym wykuwały się tu zręby wolnorynkowej, demokratycznej Polski, gdyż w gmachu przy Nowym Świecie znalazła swoją siedzibę m.in. Giełda Papierów Wartościowych. Teraz w tym szczególnym miejscu nagrodzimy nowoczesne uczelnie kształcące dla nowoczesnej gospodarki – mówił w trakcie Gali prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej.   
 
W trakcie Gali Finałowej w pierwszej kolejności wręczono certyfikaty zwykłe – tym uczelniom, które w toku akredytacji spełniły kryteria regulaminu Programu. Następnie ogłoszono Laureatów wyróżnień nadzwyczajnych, m.in. za najlepszą infrastrukturę dydaktyczną, innowacyjne kształcenie oraz największy progres w zarządzaniu uczelniami.
 
W dalszej części uroczystości w imieniu nagrodzonych głos zabrał prof. Paweł Miotła, prodziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który podziękował organizatorom Gali za przygotowanie podniosłej i ciekawej uroczystości, a także pogratulował Laureatom uzyskanych w konkursie wyników.  
 

Gali Finałowej w Centrum „Nowy Świat” towarzyszyły, jak co roku, koncerty muzyczne, wystąpienia poświęcone roli kooperacji nauki i biznesu  oraz bankiet na cześć Laureatów. Po części ceremonialnej Gali goście mogli spotkać się w mniej formalnym gronie, wymienić doświadczenia i nawiązać kontakty.