Uczelnia Liderów
Uczelnia Liderów
 • Trwa XI edycja Konkursu (2021)

  Zapraszamy do udziału w XI edycji „Uczelni Liderów”. Zachęcamy do rywalizacji o certyfikat dla liderów rynku szkolnictwa wyższego.
 • Promujemy
  najlepsze uczelnie!


  Zapoznaj się z galerią zdjęć z uroczystości wręczenia certyfikatów
 • Poznaj nagrodzone uczelnie 2020!

  Prezentujemy laureatów 10., jubileuszowej edycji Programu „Uczelnia Liderów”. Zapoznaj się z listą uczelni wyróżnionych naszym certyfikatem.
 • Laureaci o Programie!

  Poznaj opinie wyróżnionych uczelni na temat „Uczelni Liderów”

Nasze atuty

-Komisja certyfikacyjna złożona z naukowców związanych z czołowymi polskimi uczelniami (m.in. Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie) - ich werdykt posiada niekwestionowaną rangę, ale także wartość merytoryczną w postaci rekomendacji eksperckich;

-Czytelna i krótkotrwała, a jednocześnie wysoce efektywna procedura certyfikacji;

-Niewysokie opłaty za proces certyfikacji – uczelnie / jednostki uczelni obciążone są tylko częścią wydatków związanych z procedurą certyfikacji, większość kosztów organizacji projektu ponosi Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która współorganizuje „Uczelnię Liderów” w ramach realizacji swoich celów statutowych;

-Wnoszenie opłaty wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku procedury akredytacyjnej i otrzymania certyfikatu – uczelnie / jednostki uczelni, które nie uzyskają certyfikatu, nie ponoszą kosztów udziału w projekcie (środki z opłat przeznaczane są bowiem głównie na organizację Gali wręczenia nagród i promocję laureatów);

-Rozliczne korzyści dla beneficjentów projektu – poddanie się niezależnej, obiektywnej ocenie ekspertów; promocja w środowisku maturzystów – kandydatów na studia, otoczeniu lokalnym i regionalnym, mediach, internecie; udział w prestiżowej Gali Finałowej.