Uczelnia Liderów
Uczelnia Liderów
 • Zapraszamy do XII edycji Konkursu (2022)

  Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń do XII edycji Konkursu „Uczelnia Liderów„. Do zdobycia Certyfikat dla liderów rynku szkolnictwa wyższego.
 • Promujemy
  najlepsze uczelnie!


  Zapoznaj się z galerią zdjęć z uroczystości wręczenia certyfikatów
 • Poznaj korzyści z udziału Konkursie

  Uzyskanie jednego z najbardziej prestiżowych certyfikatów akredytacyjnych w Polsce przynosi uczelniom rozmaite korzyści wizerunkowe i merytoryczne.
 • Laureaci o Programie!

  Poznaj opinie wyróżnionych uczelni na temat „Uczelni Liderów”

Nasze atuty

-Komisja certyfikacyjna złożona z naukowców związanych z czołowymi polskimi uczelniami (m.in. Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie) - ich werdykt posiada niekwestionowaną rangę, ale także wartość merytoryczną w postaci rekomendacji eksperckich;

-Czytelna i krótkotrwała, a jednocześnie wysoce efektywna procedura certyfikacji;

-Niewysokie opłaty za proces certyfikacji – uczelnie / jednostki uczelni obciążone są tylko częścią wydatków związanych z procedurą certyfikacji, większość kosztów organizacji projektu ponosi Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która współorganizuje „Uczelnię Liderów” w ramach realizacji swoich celów statutowych;

-Wnoszenie opłaty wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku procedury akredytacyjnej i otrzymania certyfikatu – uczelnie / jednostki uczelni, które nie uzyskają certyfikatu, nie ponoszą kosztów udziału w projekcie (środki z opłat przeznaczane są bowiem głównie na organizację Gali wręczenia nagród i promocję laureatów);

-Rozliczne korzyści dla beneficjentów projektu – poddanie się niezależnej, obiektywnej ocenie ekspertów; promocja w środowisku maturzystów – kandydatów na studia, otoczeniu lokalnym i regionalnym, mediach, internecie; udział w prestiżowej Gali Finałowej.