Program Certyfikacji Szkół
Nowa edycja

GALA 2024

29 czerwca 2024 roku odbyła się kolejna Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, zorganizowana wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC. Wzięli w niej udział reprezentanci uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski, przedstawiciele biznesu, reprezentanci organizacji pozarządowych, członkowie Komisji Certyfikacyjnej i wielu przyjaciół Konkursu.
 

W konkursie "Uczelnia Liderów" Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem prof. Dariusza Rotta, wyróżniła polskie uczelnie, a także ich jednostki organizacyjne, kształcące LIDERÓW SPOŁECZNYCH - absolwentów wyposażonych w umiejętności i kompetencje liderskie, przywódcze, menedżerskie. Certyfikat odebrały podmioty akademickie, które prowadzą studia w taki sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, komunikatywności, pewności siebie oraz innych cech przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie.
 
Misją Programu „Uczelnia Liderów”, od pierwszej edycji Konkursu zorganizowanej w 2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie polskich uczelni oraz ich jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. -W ramach Programu „Uczelnia Liderów” akredytujemy szkoły wyższe i ich podstawowe jednostki organizacyjne (np. wydziały, kolegia, instytuty), które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy – mówi Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji.
 
W trakcie Gali Finałowej Konkursu w Warszawie powinszowania Laureatom przekazał m.in. prof. Dariusz Rott, przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej, który podkreślił istotny wkład polskich szkół wyższych w rozwój gospodarki i rynku pracy, a także generowanie potencjału innowacyjnego Polski. Gala Finałowa Konkursu stanowiła okazję do złożenia gratulacji również samemu Profesorowi Dariuszowi Rottowi, który od tego roku dołączył do międzynarodowego grona ekspertów szkolnictwa wyższego oceniających prestiż uczelni w ramach dwóch kolejnych edycji rankingu QS Global Academic Survey. Ranking ten jest komponentem QS World University Rankings - zestawienia najlepszych uczelni na świecie publikowanego od 2004 r. przez Quacquarelli Symonds, wspólnie z "Times Higher Education". W rankingu tym pozycja uczelni zależy w 40% od opinii grona ekspertów - wykładowców uczelni. Pan Profesor do grona ekspertów Rankingu zgłoszony został przez Uniwersytet Masaryka w Brnie.
 
Gali Finałowej „Uczelnia Liderów” jak zawsze towarzyszyły występy artystyczne kilkorga młodych polskich wokalistów, krótka prezentacja certyfikowanych uczelni i ich reprezentacji, bankiet oraz spotkania kuluarowe, służące integracji przedstawicieli środowiska akademickiego z całej Polski.  
 
 

Uczelnia Liderów
Biuro Fundacji:
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
ul. Warszawska 1/9
41-200 Sosnowiec
Kontakt z Fundacją:
tel. kom. +48 607-035-169
tel. +48 32 747-26-03
e-mail: lider@fundacja-edukacja.org.pl