Uczelnia Liderów
Uczelnia Liderów
 • Zapraszamy do XII edycji Konkursu (2022)

  Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń do XII edycji Konkursu „Uczelnia Liderów„. Do zdobycia Certyfikat dla liderów rynku szkolnictwa wyższego.
 • Promujemy
  najlepsze uczelnie!


  Zapoznaj się z galerią zdjęć z uroczystości wręczenia certyfikatów
 • Poznaj korzyści z udziału Konkursie

  Uzyskanie jednego z najbardziej prestiżowych certyfikatów akredytacyjnych w Polsce przynosi uczelniom rozmaite korzyści wizerunkowe i merytoryczne.
 • Laureaci o Programie!

  Poznaj opinie wyróżnionych uczelni na temat „Uczelni Liderów”

PRZYZNAWANE NAGRODY

-Certyfikat „Uczelnia Liderów” – certyfikat otrzymują uczelnie / wydziały nowoczesne, inwestujące w edukację praktyczną studentów i kreujące u nich postawy liderskie, które w procedurze certyfikacyjnej otrzymają co najmniej 60 punktów na 100 możliwych do uzyskania;

-NOWOŚĆ w edycji 2022 - Wyróżnienie Nadzwyczajne "Obywatelska Uczelnia" - otrzymują je uczelnie / wydziały, wykazujące się szczególnymi osiągnięciami i aktywną działalnością w obszarze społecznej odpowiedzialności uczelni, kreowania wśród studentów postaw obywatelskich, prospołecznych i prodemokratycznych. 

-Wyróżnienie „Primus” – otrzymują je uczelnie / wydziały, które uzyskają najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych przez recenzentów zasiadających w komisji certyfikacyjnej;

-Wyróżnienie “Aurea Praxis”
- otrzymują je rektorzy / dziekani wykazujący się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy oraz kształcenia postaw liderskich;

-WyróżnienieNajwyższa Jakość Studiów”- otrzymują je uczelnie / wydziały, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej.

-Certyfikat Srebrny – otrzymują go z urzędu uczelnie / wydziały, które po raz trzeci uzyskają certyfikat „Uczelnia Liderów”;

-Certyfikat Złoty – otrzymują go z urzędu uczelnie / wydziały, które po raz szósty uzyskają certyfikat „Uczelnia Liderów”;

-Certyfikat Platynowy– otrzymują go z urzędu uczelnie / wydziały, które po raz ósmy uzyskają certyfikat „Uczelnia Liderów”;