Program Certyfikacji Szkół
Nowa edycja

PRZYZNAWANE NAGRODY

-Certyfikat „Uczelnia Liderów” – certyfikat otrzymują uczelnie / wydziały nowoczesne, inwestujące w edukację praktyczną studentów i kreujące u nich postawy liderskie, które w procedurze certyfikacyjnej otrzymają co najmniej 60 punktów na 100 możliwych do uzyskania;

-Wyróżnienie Nadzwyczajne "Obywatelska Uczelnia" - otrzymują je uczelnie / wydziały, wykazujące się szczególnymi osiągnięciami i aktywną działalnością w obszarze społecznej odpowiedzialności uczelni, kreowania wśród studentów postaw obywatelskich, prospołecznych i prodemokratycznych. 

-Wyróżnienie „Primus” – otrzymują je uczelnie / wydziały, które uzyskają najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych przez recenzentów zasiadających w komisji certyfikacyjnej;

-Wyróżnienie “Aurea Praxis”
- otrzymują je rektorzy / dziekani wykazujący się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy oraz kształcenia postaw liderskich;

-WyróżnienieNajwyższa Jakość Studiów”- otrzymują je uczelnie / wydziały, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej.

-Certyfikat Srebrny – otrzymują go z urzędu uczelnie / wydziały, które po raz trzeci uzyskają certyfikat „Uczelnia Liderów”;

-Certyfikat Złoty – otrzymują go z urzędu uczelnie / wydziały, które po raz szósty uzyskają certyfikat „Uczelnia Liderów”;

-Certyfikat Platynowy– otrzymują go z urzędu uczelnie / wydziały, które po raz ósmy uzyskają certyfikat „Uczelnia Liderów”;

-Certyfikat „Lider wśród Liderów” - otrzymują go z urzędu uczestnicy Programu, którzy po raz trzynasty uzyskują certyfikat zwykły.
 

Uczelnia Liderów
Biuro Fundacji:
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
ul. Warszawska 1/9
41-200 Sosnowiec
Kontakt z Fundacją:
tel. kom. +48 607-035-169
tel. +48 32 747-26-03
e-mail: lider@fundacja-edukacja.org.pl