Program Certyfikacji Szkół
Nowa edycja

XII Edycja Konkursu

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, wraz z Agencją PRC, serdecznie zapraszają do udziału w nowej, XII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „UCZELNIA LIDERÓW 2022”. O Certyfikat i Znak Jakości "Uczelnia Liderów" mogą aplikować zarówno uczelnie, jak również - samodzielnie - ich jednostki organizacyjne (np. wydziały, instytuty, katedry). Certyfikat może więc być przyznany całej uczelni, ale także poszczególnym jednostkom uczelni, które - zgodnie z Regulaminem naszego Konkursu - posiadają samodzielność w zakresie poddawania się procedurze certyfikacji. Naszym wyróżnieniem uhonorujemy najlepsze polskie uczelnie publiczne i niepubliczne oraz ich jednostki organizacyjne, kształcące absolwentów wyposażonych w kompetencje liderskie i umiejętności przydatne na rynku pracy. Uwaga! W tym roku w Konkursie przyznane zostaną Nowe Wyróżnienia Nadzwyczajne - Wyróżnienia"Obywatelska Uczelnia 2022". Otrzymają je uczelnie / wydziały, wykazujące się szczególnymi osiągnięciami i aktywną działalnością w obszarze społecznej odpowiedzialności uczelni, kreowania wśród studentów postaw obywatelskich, prospołecznych i prodemokratycznych. Oceny aplikacji konkursowych dokona Komisja Certyfikacyjna, w której zasiadają naukowcy zajmujący się problematyką zarządzania i jakości kształcenia, zatrudnieni m.in. na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i innych uczelniach. 

ZGŁOSZENIA W XII EDYCJI KONKURSU PRZYJMUJEMY W TERMINIE DO 13 MAJA 2022 ROKU (PIĄTEK)

Zgłoszenie dostępne jest tutaj! - kliknij


W konkursie "Uczelnia Liderów" już po raz dwunasty Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem prof. Dariusza Rotta, wyróżni najlepsze polskie uczelnie, a także ich jednostki organizacyjne, kształcące LIDERÓW SPOŁECZNYCH - absolwentów wyposażonych w umiejętności i kompetencje liderskie, przywódcze, menedżerskie. Państwa uczelnia / wydział zasługuje na certyfikat, jeśli prowadzi studia w taki sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, komunikatywności, pewności siebie oraz innych cech przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Misją Programu „Uczelnia Liderów”, od pierwszej edycji Konkursu (zorganizowanej w 2011 roku), jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. W ramach Programu „Uczelnia Liderów” akredytujemy szkoły wyższe i ich podstawowe jednostki organizacyjne (wydziały, kolegia), które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy.
 
Certyfikat „Uczelnia Liderów” otrzymało dotychczas kilkadziesiąt znakomitych polskich szkół wyższych i ich jednostek, w tym m.in. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Śląska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa, Wydział Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Civitas, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i wiele innych. Warto dołączyć do prestiżowego klubu Uczelni Liderów, który konsekwentnie tworzymy od dwunastu lat!.
 
W Programie „Uczelnia Liderów” mogą wziąć udział uczelnie wszystkich typów: publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, uczelnie niepubliczne oraz jednostki organizacyjne uczelni, np. wydziały, instytuty, kolegia, katedry.
                                  
Certyfikat „Uczelnia Liderów” uzyskują uczelnie i jednostki nowoczesne, innowacyjne, patrzące w przyszłość, ukierunkowane na rozwój, wprowadzające na rynek pracy kreatywnych LIDERÓW ZMIANY SPOŁECZNEJ. Certyfikat to prestiż, promocja, zaufanie u kandydatów na studia, marka solidnej instytucji akademickiej, wiarygodność w oczach studentów, pracowników i partnerów, świadectwo nowoczesności, potencjału, innowacyjności, orientacji na rozwój.

Uczelnie uczestniczące w naszym Konkursie oceniane są zarówno na podstawie informacji przedstawionych w ankietach samooceny (zgłoszeniach konkursowych), jak i w oparciu o dane i informacje, które członkowie Komisji Certyfikacyjnej pozyskują we własnym zakresie, w tym ze źródeł niezależnych od uczelni, np. z systemu POLON, raportów Zespołów Oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej, analizy uchwał podjętych przez Prezydium PKA w postępowaniu opiniodawczym dotyczącym utworzenia uczelni oraz pozwolenia na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu, analizy rozwiązań i procedur przyjętych przez uczelnie, a odnoszących się do zagadnień jakości kształcenia, wskazywanych w aktach prawa wewnętrznego publikowanych w BIP uczelni, informacji środowiskowych, rankingów szkół wyższych i innych materiałów.   

Dodatowe informacje i materiały:

Zgłoszenie Konkursowe, wraz z ankietą - KLIKNIJ

Regulamin Konkursu - POBIERZ


Kontakt z nami:

+48 32 747-26-03
kom. +48 607-035-169
biuro@fundacja-edukacja.org.pl
prbiuro@prokonto.pl
 

Uczelnia Liderów
Biuro Fundacji:
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
ul. Warszawska 1/9
41-200 Sosnowiec
Kontakt z Fundacją:
tel. kom. +48 607-035-169
tel. +48 32 747-26-03
e-mail: lider@fundacja-edukacja.org.pl